Wadowscy Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 

Projekt nr POIR.03.04.00-12-0543/20 

Tytuł projektu: „Dotacja na kapitał obrotowy dla Wadowscy Sp. z o.o.” 

Cele i efekty realizacji projektu:

Celem realizowanego projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności na skutek spowolnienia będącego rezultatem sytuacji epidemiologicznej związanej z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, czego efektem ma być utrzymanie prowadzenia dotychczasowej działalności.

Wartość projektu: 137.773,44 PLN 

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 137.773,44 PLN